Perers Färskbrödsbagarn i Falun avvecklar till hösten

Vi är ledsna att meddela att Perers Färskbrödbagarn AB 556688-6007 har beslutat att avvecklas till hösten 2023

Den 29 september blir sista dagen för leverans till alla kunder! Detta är även sista dagen för personalen på Perers.

Vi hoppas att ni förblir våra kunder fram till dess, då planen är att verksamheten pågår som vanligt fram till sista dagen.

 

Har ni frågor angående detta så skicka gärna ett mail till: info@perersbrod.se

Hur ser framtiden ut för företaget?

Svensk bageriverksamhet har under en lång följd av år präglats av stor prispress, centraliserad distribution, strukturförändringar inom handeln mm. Detta har lett till en kraftig utslagning av små och medelstora bagerier i hela landet vars marknadsandelar gått upp i några få rikstäckande bagerikedjor samt bake-off i butik.

Covidpandemin och kriget i Ukraina har ytterligare försvårat för det småskaliga bageriet och lett till minskad orderingång och extrema ökningar av priser på råvaror, förpackningsmaterial, el, diesel och de flesta nödvändigheter för drift av företaget.

Utifrån den långsiktiga utvecklingen, samt bolagets framtidsprognos, så har Perers Färskbrödbagarn beslutat om en avveckling av bolaget.

 Johan Forsling med personal

Personal

Vilka jobbar på Perers?

Totalt är det 8 personer som jobbar här på Perers i Falun i dag, kvinnor och män i olika åldrar. Yrkesgrupper är utöver ledning och ekonomi: konditor, produktion / degtillverkare / trågare, packare och chaufförer.

Dessa utgör ett sammansvetsat team, som ser till så att kunderna kan äta färska frukostmackor på morgnarna.

Organisationen

äGARE/bAGARE

Johan Forsling

Anställd -1989

Chaufför

Perra Bergström

Anställd -1989

Bagare

Stefan Bergkvist

Anställd -1990

CHAUFFÖR

Margareta Ek

Anställd -1994

KOntor/Order

Christina Kallin

Anställd -2021

Packare

Mikael Bengtsson

Anställd -2007

Konditor

Steini Sigfusson

Anställd -2009

Vår miljöpolicy

Vi arbetar ständigt för förbättring och ett förebyggande miljöarbete

Certifikat

Vi uppfyller kraven i standarden IP Livsmedel utgiven av Sigill Kvalitetssystem AB